Shijoje më të mirën

Shijoje më të mirën

icon

GJITHÇKA FILLOI ME NJË ËNDËRR DHE VAZHDON ME PUNË TË PANDALUR.

+383 38 582 103

Konkurs Pune

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV, si dhe të cekin pozitën për të cilën aplikojnë, në e-mail adresën elektronike: hr@mcfood-ks.com.
CV mund të dërgohet edhe fizikisht tek zyrat e kompanise MC FOOD në Lipjan
Aplikacionet pranohen deri më datën 20.01.2024. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë.
Aplikacionet e pakompletuara dhe të dërguara me vonesë do të refuzohen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *