Shijoje më të mirën

Shijoje më të mirën

icon

GJITHÇKA FILLOI ME NJË ËNDËRR DHE VAZHDON ME PUNË TË PANDALUR.

+383 38 582 103

Konkurs : MERCHANDISER/E

 

 

Të gjithë të interesuarate duhet të dërgojnë CV, si dhe të cekin pozitën për të cilën aplikojnë, në e-mail adresën elektronike: hr@mcfood-ks.com
Aplikacionet pranohen deri më datën 31.10.2023
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë.
Aplikacionet e pakompletuara dhe të dërguara me vonesë nuk do të konsiderohen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *