Shijoje më të mirën

Shijoje më të mirën

icon

GJITHÇKA FILLOI ME NJË ËNDËRR DHE VAZHDON ME PUNË TË PANDALUR.

+383 38 582 103

KONKURS PUNE

 

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV dhe Letër Motivuese, si dhe të cekin pozitën për të cilën aplikojnë, në e-mail adresën elektronike:

hr@mcfood-ks.com. Aplikacionet pranohen deri më datën 31.12.2023

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë. Aplikacionet e pakompletuara dhe të dërguara me vonesë do të refuzohen.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *